Holowanie pojazdu z miejsca wypadku

Sytuacja, w której nasz pojazd musi być transportowany na lawecie, nie jest z pewnością zbyt przyjemnym przeżyciem - zarówno dla kierowcy jak i ewentualnych pasażerów. Nie jest to również usługa tania. O ile jednak za stracone nerwy raczej nikt nam nie zapłaci, o tyle w wielu przypadkach możemy domagać się pokrycia poniesionych wydatków.

Należy jednak w tym przypadku rozpatrzeć dwie różne sytuacje:

Holowanie pojazdu uszkodzonego z winy innego kierowcy.

W świetle obowiązujących przepisów prawa osoba, której pojazd uległ uszkodzeniu z winy innego uczestnika ruchu drogowego ma prawo domagać się od Towarzystwa Ubezpieczeniowego pokrycia kosztów holowania uszkodzonego pojazdu do warsztatu naprawczego lub miejsca zamieszkania.
W praktyce Towarzystwa Ubezpieczeniowe zwracają koszty holowania pojazdu, gdy są one należycie udokumentowane. Niezbędne zatem w takiej sytuacji są dokumenty w postaci faktury oraz notatki policyjnej lub oświadczenia sprawcy - jeśli holowanie jest zasadne, ze zwrotem kosztów nie ma zazwyczaj problemu. Gorzej wygląda sytuacja, gdy skorzystaliśmy z usług znajomego. W takim przypadku należy zadbać o udokumentowanie tego faktu oraz poniesionych wydatków.

Holowanie pojazdu unieruchomionego w wyniku awarii lub kolizji z naszej winy.

Gdy nasz samochód uległ awarii uniemożliwiającej dalszą podróż lub spowodowaliśmy z naszej winy wypadek, sprawa wygląda inaczej. Należy wówczas sprawdzić, czy w ramach posiadanej przez nas ochrony ubezpieczeniowej możemy korzystać z organizacji holowania i transportu pojazdu. Najczęściej warunki skorzystania z Assistance określają ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), które otrzymaliśmy w momencie zawierania umowy. Niestety, w praktyce często dochodzi do sporu z ubezpieczycielem.

Jeśli nie jesteś pewny, czy należy Ci się zwrot kosztów holowania lub ubezpieczyciel kwestionuje jego wysokość lub zasadność - skontakuj się z nami.

© 2013-2016. Centrum Odszkodowań. Wszystkie prawa zastrzeżone.