Wypadki rolnicze


W przypadku zaistnienia wypadku w gospodarstwie rolnym podczas posługiwania się maszynami rolniczymi lub przy pracy ze zwierzętami, warto pamiętać, że istnieje możliwość uzyskania z KRUS jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Jednocześnie należy przypomnieć, że w dużej części wypadków obok odszkodowania z KRUS można uzyskać także świadczenia z ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń na życie lub z ubezpieczenia OC rolników.

W przypadku pytań prosimy o kontakt – odpowiemy na Państwa pytania i wątpliwości.

© 2013-2016. Centrum Odszkodowań. Wszystkie prawa zastrzeżone.