Holowanie pojazdu

Zwrot kosztów za holowanie pojazdu z miejsca wypadku

Sytuacja, w której nasz pojazd musi być transportowany na lawecie, nie jest z pewnością zbyt przyjemnym przeżyciem – zarówno dla kierowcy, jak i ewentualnych pasażerów. Nie jest to również usługa tania. O ile jednak za stracone nerwy raczej nikt nam nie zapłaci, o tyle w wielu przypadkach możemy domagać się pokrycia poniesionych wydatków. Należy jednak w tym przypadku rozpatrzyć dwie różne sytuacje.

Holowanie pojazdu uszkodzonego z winy innego kierowcy

W świetle obowiązujących przepisów osoba, której pojazd uległ uszkodzeniu z winy innego uczestnika ruchu drogowego, ma prawo domagać się od towarzystwa ubezpieczeniowego pokrycia kosztów holowania uszkodzonego pojazdu do warsztatu naprawczego lub miejsca zamieszkania.

W praktyce towarzystwa ubezpieczeniowe zwracają koszty holowania pojazdu, gdy są one należycie udokumentowane. Niezbędne zatem w takiej sytuacji są dokumenty w postaci faktury oraz notatki policyjnej lub oświadczenia sprawcy – jeśli holowanie jest zasadne, ze zwrotem kosztów nie ma zazwyczaj problemu. Gorzej wygląda sytuacja, gdy skorzystaliśmy z usług znajomego. W takim przypadku należy zadbać o formalności oraz pokwitowanie poniesionych wydatków.

Holowanie pojazdu unieruchomionego w wyniku awarii lub kolizji z naszej winy

Gdy nasz samochód uległ awarii uniemożliwiającej dalszą podróż lub spowodowaliśmy z naszej winy wypadek, sprawa wygląda inaczej. Należy wówczas sprawdzić, czy w ramach posiadanej przez nas ochrony ubezpieczeniowej możemy korzystać z organizacji holowania i transportu pojazdu. Najczęściej warunki skorzystania z Assistance określają ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), które otrzymaliśmy w momencie zawierania umowy. Niestety w praktyce często dochodzi do sporu z ubezpieczycielem.

Koszt holowania – co ze zwrotem środków?

Jeśli nie jesteś pewny, czy należy Ci się zwrot kosztów holowania lub ubezpieczyciel kwestionuje jego wysokość lub zasadność – skontaktuj się z nami. Pomożemy w rozwiązaniu tego problemu w taki sposób, byś otrzymał należytą rekompensatę i jak najszybciej uporał się ze skutkami zdarzenia drogowego

Centrum odszkodowań

Miałeś wypadek? Zadzwoń lub wypełnij formularz!

tel. 603 630 497

Wymagana zgoda