Kosztorys naprawy

Wycena naprawy samochodu

W trakcie postępowania likwidacyjnego, po zgłoszeniu szkody i dokonaniu oględzin, ubezpieczyciel dostarcza poszkodowanemu lub wskazanemu warsztatowi naprawczemu kosztorys naprawy. Przedstawiony dokument zazwyczaj jest mało korzystny dla poszkodowanego i zawiera szereg potrąceń mających na celu zaniżenie wypłaconego świadczenia. W kosztorysie znajdziemy zatem zaniżoną stawkę za roboczogodzinę, alternatywne części zamienne, amortyzację wartości części (tzw. urealnienie) itp. Jak z tego wybrnąć?

Od czego zależy wycena naprawy samochodu?

Czasami zdarza się, że poszkodowany akceptuje przedstawione wyliczenia i po otrzymaniu odszkodowania sam kupuje używane części i zleca naprawę w zaprzyjaźnionym warsztacie. Bywa, że tak dokonana naprawa kosztuje mniej i część kwoty zostaje poszkodowanemu.

Zdarza się również, że ubezpieczyciel sugeruje wręcz, w którym zakładzie uszkodzony pojazd ma zostać naprawiony i od miejsca naprawy uzależnia wypłatę odszkodowania.

Takie działanie jednak ma niewiele wspólnego z obowiązującym prawem i orzecznictwem sądowym. Zgodnie bowiem z Kodeksem Cywilnym to do poszkodowanego należy wybór, w jaki sposób poniesiona przez niego szkoda ma zostać naprawiona.

Jeśli wolą poszkodowanego jest, aby naprawienie szkody przybrało formę wypłaty odpowiedniej sumy pieniężnej, ubezpieczyciel powinien się temu żądaniu podporządkować. Przywrócenie stanu poprzedniego może nastąpić w różny sposób. Może polegać na dokonaniu naprawy (lub zamiarze) przez samego poszkodowanego, ale nie musi.

Szkoda w takiej sytuacji wyraża się sumą, jaką poszkodowany musiałby wydać celem przywrócenia samochodu do stanu poprzedniego. Nie ma tu znaczenia, czy poszkodowany koszty takie rzeczywiście poniósł, poniesie i czy rzeczywiście przeprowadzi wszystkie potrzebne naprawy, czy też dokona napraw niezbędnych (godząc się na spadek wartości pojazdu na skutek zdarzenia) lub samochód za odpowiednio niższą cenę sprzeda.

Odszkodowanie nie jest uzależnione od faktycznego doprowadzenia pojazdu do stanu poprzedniego, czyli do wykazania się przez poszkodowanego np. rachunkami za naprawę, a tylko do wykazania szkody w postaci kosztów niezbędnych do przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego.

Oferujemy naszym klientom korzystne rozwiązania, które pomogą w uzyskaniu odpowiedniego odszkodowania za szkodę.

Weryfikacja kosztorysu naprawy

Nasi pracownicy zweryfikują przesłany przez towarzystwo ubezpieczeń kosztorys pod kątem zgodności ze stanem faktycznym oraz materialnym. Zdarza się, że oprócz wskazanych na wstępie potrąceń ubezpieczyciele celowo nie uwzględniają w sporządzonych kosztorysach pełnego zakresu uszkodzeń. W przypadku tzw. szkód całkowitych działają odwrotnie – celowo zawyżają koszty naprawy oraz uwzględniają wymianę części, które nie zostały uszkodzone. Możliwe jest odwołanie od wyceny szkody.

Sporządzenie kosztorysu naprawy

Oferujemy wykonanie kosztorysu naprawy zgodnego ze stanem faktycznym oraz materialnym.

Oględziny szkody mogą się odbyć u nas, w Państwa miejscu zamieszkania lub w miejscu postoju uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu (np. na parkingu pomocy drogowej). W wycenie ustalamy taki koszt oraz zakres naprawy, który jest konieczny do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku lub kolizji. Ponadto wyliczamy wartość odzysku pojazdu, przysługujące Państwu odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu przez okres naprawy oraz ewentualny ubytek wartości samochodu. W razie potrzeby ustalamy również wartość pozostałości i czas potrzebny na zakup nowego pojazdu.

Koszty sporządzenia opinii technicznej zostaną pokryte przez towarzystwo ubezpieczeniowe strony przeciwnej.

Odkupienie szkody

Nasza oferta jest również skierowana do osób, które w okresie ostatnich 3 lat otrzymali zaniżone odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego z OC sprawcy. Skontaktuj się z nami i prześlij nam kosztorys szkody częściowej lub całkowitej na Twoim samochodzie oraz decyzję ubezpieczyciela o przyznaniu odszkodowania. Po pozytywnej weryfikacji dostarczonej nam dokumentacji związanej ze szkodą komunikacyjną wykonamy na wskazany rachunek bankowy przelew będący dopłatą do Twojego odszkodowania. Weryfikacja jest bezpłatna.

Podstawą dokonania przelewu jest zawarcie umowy cesji wierzytelności, dzięki której będziemy mogli dochodzić dalszego odszkodowania już bez Państwa osobistego udziału i bez żadnego ryzyka z Państwa strony. Nasza firma samodzielnie wytoczy proces ubezpieczycielowi, pokryje wszelkie opłaty sądowe oraz koszt radcy prawnego lub adwokata. Ewentualne niepowodzenie dochodzenia odszkodowania obciąża tylko i wyłącznie naszą firmę.

Pieniądze wypłacone na Państwa konto nigdy nie podlegają zwrotowi. Jesteśmy profesjonalistami – podpisując umowę, sami ponosimy ryzyko podjętych przez nas działań.

Centrum odszkodowań

Miałeś wypadek? Zadzwoń lub wypełnij formularz!

tel. 603 630 497

Wymagana zgoda