Rehabilitacja i leczenie

Zwroty za pobyt w szpitalu

W przypadku szkody na osobie polegającej na wywołaniu rozstroju zdrowia lub obrażeń ciała, poszkodowany ma prawo żądać pokrycia wszelkich kosztów.

Odszkodowanie za szkody na zdrowiu

Jeśli zdarzenie drogowe spowodowało, że doznałeś uszczerbku na zdrowiu, rekompensacie mogą podlegać:

  • koszty zakupu leków;
  • koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych;
  • koszty konsultacji u wybitnych specjalistów;
  • koszty środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych;
  • koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego i protez;
  • koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu;
  • koszty diet koniecznych po leczeniu szpitalnym;
  • koszty przejazdów osób najbliższych na konsultacje medyczne lub odwiedziny.

Zakończenie leczenia a odszkodowanie

Ważne jest, by odszkodowany miał świadomość, iż leczenie doznanych obrażeń nie obejdzie się bez dodatkowych kosztów. Nie musi jednak czekać na zakończenie niezbędnych zabiegów oraz rehabilitacji – ma prawo zwrócić się do sprawcy szkody o pokrycie kosztów z góry.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy związanej z odszkodowaniem za leczenie i inne wydatki z tym związane, skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci przydatnych wskazówek.

Centrum odszkodowań

Miałeś wypadek? Zadzwoń lub wypełnij formularz!

tel. 603 630 497

Wymagana zgoda