Auto zastępcze

Wynajem auta zastępczego

W świetle obowiązujących przepisów osoba, której pojazd uległ uszkodzeniu z winy innego uczestnika ruchu drogowego, ma prawo do najmu samochodu zastępczego na czas naprawy. Kosztami najmu obciążone zostaje towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy kolizji.

Często wiąże się to jednak z wieloma formalnościami oraz koniecznością zapłaty za wynajem z góry. Samo dochodzenie zwrotu kosztów wynajmu możliwe jest dopiero po zakończeniu całego procesu likwidacji szkody oraz dostarczeniu kompletu dokumentów, co często ciągnie się tygodniami.

Jak otrzymać auto zastępcze z OC sprawcy?

Klienci korzystający z naszych usług nie muszą się tym wszystkim przejmować, ponieważ wszelkie formalności od początku do końca są załatwiane przez nas. Dodatkowo całość wynajmu rozliczana jest bezgotówkowo. Nasi klienci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wynajmem auta zastępczego – dajemy 100% gwarancji braku kosztów nawet w przypadku, kiedy ubezpieczyciel odmówi nam zapłaty za auto zastępcze.

Jak w razie wypadku otrzymać bezpłatnie auto zastępcze?

  1. Musisz być poszkodowanym – wypadek został spowodowany przez innego kierowcę, z którego OC będzie likwidowana szkoda.
  2. Na miejsce zdarzenia została wezwana policja lub masz spisane oświadczenie sprawcy kolizji drogowej.
  3. Formalności zajmą kilka minut i już po chwili będziesz mógł kontynuować jazdę autem zastępczym.
  4. Samochód zastępczy zwracasz po naprawie własnego w warsztacie lub po otrzymaniu na konto wypłaty odszkodowania.

O pieniądze za wynajem auta nie musisz się martwić – odbierzemy je od ubezpieczyciela i przebrniemy za Ciebie przez wszystkie związane z tym zawiłe procedury, łącznie z ewentualnym procesem sądowym. Nie wpłacasz kaucji zabezpieczającej ani nie wykładasz pieniędzy za najem.

Pojazd zastępczy z OC sprawcy – refundacja

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z póź. zm.) odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, jeżeli są oni zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę.

Wysokość odszkodowania ubezpieczeniowego świadczonego z tytułu ubezpieczenia OC zakreślona jest więc granicami odpowiedzialności cywilnej posiadacza, kierowcy samochodu. Do rozstrzygnięcia o odszkodowaniu ubezpieczeniowym przy ubezpieczaniu OC koniecznym jest sięgnięcie do ogólnych reguł Kodeksu cywilnego odnoszących się do zakresu odszkodowania, w szczególności do przepisu art. 361 § 1 i 2 k.c. Reguły te nakazują przestrzeganie zasady pełnego odszkodowania w granicach adekwatnego związku przyczynowego.

Podstawową funkcją odszkodowania jest kompensacja, co oznacza, że odszkodowanie powinno przywrócić w majątku poszkodowanego stan rzeczy naruszony zdarzeniem wyrządzającym szkodę, przy czym nie może ono jednak przewyższać wysokości faktycznie poniesionej szkody.

Utrata możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia stanowi szkodę majątkową. Co do zasady, normalnym następstwem w rozumieniu art. 361 §1 k.c. jest niemożność korzystania z samochodu przez poszkodowanego, nie tylko w sytuacji jego uszkodzenia, ale również zniszczenia, i to w oderwaniu od faktu, czy samochód ten wykorzystywany był do celów zarobkowych, czy też służył do zaspokajania normalnych i doniosłych społecznie funkcji życiowych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli poszkodowany poniósł w związku z tym koszty, które były konieczne na wynajem samochodu zastępczego, to mieszczą się one w granicach skutków szkodowych podlegających wyrównaniu.

Centrum odszkodowań

Miałeś wypadek? Zadzwoń lub wypełnij formularz!

tel. 603 630 497

Wymagana zgoda