Wypadki komunikacyjne

autocasco

Posiadając wykupione i aktualne ubezpieczenie AC, również możesz się ubiegać o odszkodowanie w związku z zaistniałym zdarzeniem drogowym. Sprawa przebiega jednak inaczej niż w przypadku polisy OC.

Co to jest AC?

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, a więc nie mamy obowiązku jego wykupienia. Jak większość ubezpieczeń gospodarczych, z wyjątkiem tych określonych odrębnymi przepisami, jest zawierane poprzez podpisanie umowy i to ona jest głównym źródłem praw i obowiązków zarówno konsumenta, jak i zakładu ubezpieczeń.

Ubezpieczenie autocasco (AC) ma przede wszystkim zrekompensować koszty naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia częściowego lub całkowitego – najczęściej wskutek spowodowanego przez kierującego zderzenia, kolizji z innym pojazdem lub przedmiotem znajdującym się na zewnątrz, np. drzewem, ogrodzeniem, budynkiem, zwierzęciem. Ubezpieczenie AC może również obejmować ochronę z tytułu kradzieży pojazdu, jednak w tym celu często należy je rozszerzyć na ryzyko kradzieżowe.

AC – co obejmuje?

Najczęściej zawarcie umowy oznacza zgodę na warunki, jakie dany zakład ubezpieczeń określił w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Jest to odrębny dokument, zazwyczaj kilkunastostronicowy. OWU są tzw. wzorcem umownym, co oznacza, że wiążą drugą stronę (klienta), jeżeli zostaną doręczone przed zawarciem umowy. Agent ubezpieczeniowy powinien udostępnić nam treść OWU odpowiednio wcześniej, abyśmy mieli wystarczająco dużo czasu na szczegółowe zapoznanie się.

Należy pamiętać, że zawierając umowę ubezpieczenia, najczęściej kwitujemy również odbiór dokumentu OWU. A jeśli to robimy, potwierdzamy, że są wiążące.

Ogólne warunki ubezpieczenia opracowuje samodzielnie każdy zakłady ubezpieczeń. Oznacza to, że nie są one jednakowe dla wszystkich zakładów ubezpieczeń, jak np. w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC. W związku z tym często znacznie się różnią. Dlatego każdorazowo sprawy naszych klientów rozpatrywane są indywidualnie.

Zaniżone odszkodowanie z AC – co robić?

Pomagamy naszym klientom w uzyskaniu stosownego odszkodowania z AC, adekwatnego do zaistniałej i stwierdzonej szkody. Jeśli otrzymana kwota jest znacznie mniejsza, nie oznacza to, że trzeba pogodzić się z niższą kwotą – możliwe jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Podobnie dzieje się w przypadku, kiedy firma ubezpieczeniowa, w której wykupiliśmy autocasco, podejmuje decyzję odmowną w związku z rekompensatą. Wówczas również można nadal dochodzić swoich praw – a my możemy w tym pomóc.

Centrum odszkodowań

Miałeś wypadek? Zadzwoń lub wypełnij formularz!

tel. 603 630 497

Wymagana zgoda