Wypadki śmiertelne

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku śmiertelnego

Zdarzenie drogowe może nie tylko doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu bądź uszkodzenia pojazdu, ale także spowodować śmierć poszkodowanego. Warto pamiętać, że wykupiona przez zmarłego polisa obowiązuje również w takich sytuacjach – wówczas to najbliżsi poszkodowanego ubiegają się o odszkodowanie.

Wypadek śmiertelny – odszkodowanie, jakie Ci przysługuje

W sytuacji, gdy wskutek wypadku samochodowego poszkodowany poniesie śmierć, najbliższy członek rodziny może ubiegać się o wypłatę:

  • stosownego odszkodowania jeżeli z powodu śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych – chodzi o szeroko pojęty uszczerbek natury ekonomicznej;
  • zwrotu kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego poniesionych przez członków jego rodziny;
  • renty alimentacyjnej, która ma na celu uzupełnienie dochodów osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia wspierał stale i dobrowolnie finansowo, a przemawiają za tym zasady współżycia społecznego;
  • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego na skutek wypadku poszkodowanego – przy czym instytucja ta znajduje zastosowanie do zdarzeń, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008r.

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku śmiertelnego – jak uzyskać?

Zdajemy sobie sprawę, że każdy wypadek drogowy wiąże się z ogromnym stresem. Konsekwencje są jeszcze większe, kiedy zdarzenie spowoduje śmierć poszkodowanego. Jeśli jesteś najbliższym członkiem rodziny zmarłego i chcesz uzyskać z tego tytułu stosowną rekompensatę, zwróć się do nas.

Centrum odszkodowań

Miałeś wypadek? Zadzwoń lub wypełnij formularz!

tel. 603 630 497

Wymagana zgoda